دوره های آموزشی در آموزشگاه دنیای خودرو زیر نظر مستقیم سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور با قیمت های مصوب دولتی و اساتید مجرب و حرفه ای

 

ردیف تاریخ دوره نام دوره ساعت مدت دوره قیمت
۱ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ مکانیک ۲ ۰۹-۱۳ ۴W                     ۱,۷۰۰,۰۰۰
۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ مکانیک ۱ ۱۴-۱۷ ۴W                     ۲,۵۰۰,۰۰۰
۳ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ گیر بکس اتوماتیک ۰۹-۱۳ ۲W                     ۲,۵۰۰,۰۰۰
۴ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ موتور گیربکس هیوندا-کیا ۰۹-۱۷ ۵D                     ۲,۴۰۰,۰۰۰
۵ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ برق خودرو ۲ ۰۹-۱۳ ۲W                     ۱,۰۰۰,۰۰۰
۶ ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ انژکتور دیاگ ۰۹-۱۳ ۲W                        ۹۰۰,۰۰۰
۷ ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ECU ۱۴-۱۷ ۲W                     ۱,۶۰۰,۰۰۰
۸ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ برق هیوندا -کیا ۰۹-۱۶ ۴D                     ۱,۲۰۰,۰۰۰
۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ مالتی پلکس تخصصی ۰۹-۱۶ ۵D                     ۱,۴۰۰,۰۰۰