دوره سیستم مالتی پلکس

 

img_7207با توجه به پیشرفتسیستم برق و الکترونیکی شدن کنترلگرها در خودروهای جدید باعث شده تعمیرات برقی این خودرو ها نیازمندتسلط به سیستم مالتی پلکس است در این دوره اصول و مبانی سیستم مالتی پلکس عیب یابی و تعمیرات سیستم های الکتریکی والکترو نیکی خودروهای دارای شبکه به صورت تخصصی آموزش داده می شود. همچنین در طی این دوره کار آموز با شبکه های Vanو can آشنا شده و روشکار بابا دیاگ بر روی این سیستم ها را آموزش می بیند. که شاملعملیات دانلودینگو کانفیگوریشنیا همانپیکر بندی است که به صورت دستی و اتوماتیک انجام میشود.